14-Jeník Jelen pří ukázce výroby umělecké paličkováne krajky